Farefisi është e njerëzve që kanë lidhje gjaku ose gjinie, njerëzit e afërm [1].

Burim i të dhënaveRedakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980