Femra dhe meshkuj në Shqipëri 2016

Femra dhe meshkuj në Shqipëri 2016 libër nga Instituti i Statistikave. Botuar në Tiranë nga "Gent grafik", në vitin 2016. Faqe 120.