Fidja (Arabisht: الفدية‎ Fidyah) dhe Kefareti (Arabisht: كفارة‎ Kaffarah) janë dhurime fetare që bëhen në Islam kur një agjërim (veçanërisht në Ramazan) humbet ose prishet. Donacionet mund të jenë me ushqim, ose para, dhe ato përdoren për të ushqyer ata që kanë nevojë. Këto dyja përmenden në Kuran.

Fidja Redakto

Fidja është bërë për agjërimet e humbura nga nevoja, ku personi nuk është në gjendje të kompensojë agjërimin më pas - për shembull, nëse dikush nuk mund të agjërojë numrin e kërkuar të ditëve për shkak të shëndetit të keq, shtatzënisë ose moshës ekstreme (i moshuar ose i ri).[1] Në Ramazan, fidja duhet paguar për çdo agjërim të humbur. Sidoqoftë, nëse dikush e humb agjërimin për shkak të sëmundjes ose udhëtimit, por do të jetë mjaftueshëm i shëndetshëm për ta kompensuar atë, preferohet që agjërimin ta kompensojë më vonë, siç është përshkruar në Kur'an.

Kefareti Redakto

Kefareti është bërë për agjërimet e humbura në mënyrë të panevojshme – për shembull, nëse dikush e humb ose e prish agjërimin në muajin e Ramazanit pa arsye të vlefshme. Për të kompensuar agjërimin e prishur, një person duhet të agjërojë vazhdimisht për 60 ditë. Nëse nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë, ata duhet të japin një kompensim bamirësie për koston e një vakti mesatar për 60 të varfër. Pagimi i një kefareti është gjithashtu i nevojshëm në Islam për shkeljen e një premtimi ose betimi.[2]

Në Kuran Redakto

"(jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompenzim, ushqim (ditor), i një të varfëri ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aqë më mirë për te. Mirëpo, po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju."

— Kuran: 2:184[3]

Referime Redakto

  1. ^ "Fidya | Islamic Relief UK". Islamic Relief UK (në anglishte britanike). Marrë më 22 mars 2021.
  2. ^ "Kaffarah | Islamic Relief UK". Islamic Relief UK (në anglishte britanike). Marrë më 22 mars 2021.
  3. ^ Surja Bekare 2:184