Fiere

Fieret i gjejmë lehte ne pyll, ne vendet me lagështire. Llojet e fiereve që jetojnë tani janë shume te vegjël ne krahasim me llojet qe kane jetuar 300 milionë vjet me pare. Ato ishin gjigante. Fieri duke mos pasur fara nuk ka as lule, as fryte,shumohen nepermjet sporeve . Ato kane rrënje, kërcell,gjethe të ndërlikuara dhe inde përcuese.Fieret jane pershtatur me mire per jeten ne toke sesa myshqet dhe algat. ato prodhojne spore te cilat mundesojne perhapje te madhe. megjithate ata nuk kane kutikule te trashe dhe mund te mbijetojne vetem ne hije dhe lageshti.Gametët e fiereve,ashtu si edhe ato të myshqeve,për të mbërritur në vendin e pllenimit duhet të notojnë përmes një shtresëze të hollë uji.