Filtri me përgjigje impulsive të fundme

(Përcjellë nga Filtri FIR)

Një filtër (FIR) me përgjigje impulsive të fundme (i njohur gjithashtu si filtër jo-rekursiv) është një lloj filtri per sinjalet në kohë diskrete. Përgjigjja impulsive, e cila është produkti i filtrit kur funksioni është delta e Kroneckerit, është e fundme sepse ajo shkon në zero pas një numri të caktuar intervalesh të kampioneve .

Përkufizimi

Redakto
 
Skematika e nje filtri FIR adaptiv. Shikoni artikullin mbi filtrat adaptiv

Ekuacioni i diferencave që përcakton prodhimin e një filtri FIR në terma të funksionit input është:

 

ku:

  •   është sinjali eksitues,
  •   është sinjal dalës,
  •   janë koeficientet e filtrit, dhe
  •   është rendi i filtrit - një filter i rendit te  -të ka   terma në anën e djathtë.

Ky ekuacion mund gjithashtu të shprehet si një konvulim i sekuences se koeficienteve bime sinjal eksitues:

 

Pra, produkti i filtri është një shumë mesatare e vlerave tanishme dhe një numëri te caktuar te vlerave të mëparshme.

Shikoni gjithashtu

Redakto

Referime

Redakto


lidhje te jashtme

Redakto