Fizika eksperimentale rigrupon të gjitha disiplinat në lëmin e fizikës, të cilat merren me grumbullimin e të dhënave eksperimentale, dhe me konceptualizimin e detajuar (pas eksperimenteve konceptuale) si dhe implementimin e tyre në eksperimente në laborator. Ajo shpesh ngatërrohet me fizikën teorike, e cila merret më shume me parashikimin dhe shpjegimin e fenomeneve fizike në natyrë se sa me njohuritë mbi mbledhjen e informacionit rreth këtyre dukurive.

Edhe pse fizika teorike dhe eksperimentale merren me aspekte të ndryshme të natyrës se fenomeneve fizike, së bashku ato ndajnë qëllimin për kuptimin e fenomenit kështu që ekziston një lidhje simbiotike e drejtpërdrejte mes tyre. E para jep të dhënat mbi universin, të dhëna të cilat duhet të analizohen ashtu që të kuptohen, kurse e dyta jep një shpjegim për informacionin e mbledhur, ky shpjegim zakonisht bazohet mbi një teori, e cila për me tepër në qoftë se është e saktë, tregon se si mund të mbledhim informacion përreth fenomenit në një mënyrë me efikase si dhe jep instruksione për ndërtimin e një eksperimenti me qëllim që teoria të konfirmohet. Fizika teorike gjithashtu tregon perspektiva të ndryshme përreth llojeve të informacionit që duhen kuptuar më mire universin si dhe llojet e eksperimenteve për konfirmimin e teorisë.


HistoriaRedakto

Eksperimentet e tanishmeRedakto

 
Nje pjese e LHC tek CERN, nje sipermarrje gjigande eksperimentale

MetodaRedakto


Ekmente të famshmeRedakto

ReferimeRedakto


See alsoRedakto