Fjalëkryqi Shqiptar (revistë)

Fjalëkryqi Shqiptar.jpg

"Fjalëkryqi Shqiptar" revistë javore enigmatike, botim i "Humor & Satirë". Kryeredaktore Altina Çabej.