Hape menynë kryesore
Fjalëkryqi Shqiptar.jpg

"Fjalëkryqi Shqiptar" revistë javore enigmatike, botim i "Humor & Satirë". Kryeredaktore Altina Çabej.