Fjalor Gjermanisht - Shqip

Fjalori gjermanisht – shqip është përgatitje e autorit shqiptar Zef Simoni dhe përmban mbi 25 000 fjalë dhe shprehje që janë më të përdorshme në gjuhën e folur dhe letrare gjermane. Një gramatikë e shkurtuar e gjuhës gjermane. Udhëzues për përdorimin e fjalorit. Specifikime të fjalëve në fushat ku ato përdoren, si në art, shkencë, politikë, etj.

Ballina e librit