Te gjitha vijat magnetike,te cilat burojne nga poli verior magnetik ose nga ana veriore e solenoidit paraqesin fluksin magnetik