Loja Formula 1 ishte e bazuar nga sezoni 1995, edhe pse kishte dalë në fund të 1996. Ajo doli për PS1 dhe PC. Loja kishte këto karakteristika të reja:Komentatori në lojë. Për anglishten ishte Murray Walker, gjermanishten Jochen Mass, spanjishten Carlos Riera, italishten Luigi Chiappini dhe frëngjishten Philippe Alliot. Nëse ti fiton kampionatin duke fituar çdo garë, një pistë në formën e makinës së F1, pistë qyteti, në Frameout City. Në PC e ke kështu:Abandonon një garë dhe pista hapet.Është e pamundur që pista të ruhet. Kur leva ose PC është i fikur, pista zhduket. Tjetër gjë e re është:piloti zëvëndësues. Si lojë,ajo kishte qenë nga më të mirat.