Foto Stamo (Erind, 1916Tiranë, 1989) ka qenë piktor shqiptar i vlerësuar dhe dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor të Shqipërisë me titullin e lartë Artist i Popullit. Në fondin e Galerisë Kombëtare të Artit janë ruajtur 125 punime të Artistit të Popullit Foto Stamo.