François-Alphonse Forel (1841 - 1912) është themelues i limnologjisë me rastin e studimit, hulumtimit të Liqenit të Zhenevës. Limnologjia shfrytëzon të arriturat e principeve dhe metodave të problemeve nga fizika, kimia, gjeografia dhe ekologjia.