Franc Jozefi, Austro-Hungaria dhe Shqipëria

Franc Jozefi, Austro-Hungaria dhe Shqipëria libër nga Gerald Duka (përg.) dhe Nikollë Loka (red.). Botuar në Tiranë nga "Emal", në vitin 2014. Faqe 120.