Francisco José de Goya y Lucientes (30 mars 1746 - 16 prill 1828) ishte një piktor spanjoll dhe printmaker konsiderohet edhe si i fundit i Mjeshtërve të Vjetër dhe si i parë i pikturës moderne. Goya ishte një piktor i kurorës spanjolle dhe një kronist i historisë. Element armiqësor dhe subjektive në artin e tij, si dhe trajtimin e tij të guximshme të bojës, qe një model për punën e brezave të artistëve të më vonë, sidomos për Manet dhe Pikaso.

Goya

Artikuj