Frenat e emergjencësRedakto

  • Frenat e emergjencës reagojnë në rrotat e të paktën njërit aks. Shërbejnë kur janë prishur frenat e shërbimit të automjetit.

Frenat e shërbimitRedakto

  • Frenat e shërbimit reagojnë në të gjitha rrotat dhe shërbejnë gjatë lëvizjes normale të automjetit.

Frenat e sigurimitRedakto

  • Frenat e sigurimit (qëndrimit) mund të reagojë mbi rrotat e njërit aks ose mbi boshtin e transmisionit. Shërben për të mbajtur të ndalur mjetin sidomos në rrugët me pjerrësi.

Shih edheRedakto