Funksionet gjeneratrisa janë seri formale potenciale koeficientët e të cilave japin informacione për vargjet an të indeksuara me numra natyral. Gjeneratrisat shpesh mund të shprehen me formula eksplicite, si funksione të një argumenti formal x.

Llojet e funksioneve gjeneratrisaRedakto

Disa nga llojet e F.G. janë

  • Funksione gjeneratrisa të zakonshme
  • Funksione gjeneratrisa eksponenciale
  • Seritë e Lambertit
  • Seritë e Bellit
  • Seri të Dirichlet etj

Ç'do vargu mund ti shoqërojmë një funksion gjenerues të secilit prej tipeve të përmendura më lartë se cilin lloj do t'ia shoqërojmë varet nga natyra e problemit që e shqyrtojmë dhe nga natyra e vargut që prodhon ai problem.

Për vargun an i kemi këto lloje gjeneratrisash

  (funksioni gjeneratrisë i zakonshëm)
  (funksioni gjeneratrisë eksponencial)
  (seria e Lambertit)
  (seria Dirichlet)

ShembujRedakto

Vargu konstant 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ..., ka gjeneratrisën

 

Vargu gjeometrik 1,a,a2,a3,... për ç'do konstant a e ka gjeneratrisën

 

dhe në veçanti

 

ZbatimiRedakto

Funksionet gjeneruese përdoren për

  • Gjetjen e formulave eksplicite kur vargu është dhënë me një relacion rekurent p.sh Vargu i Fibonaccit
  • Gjetjen e lidhjeve në mes vargjeve.
  • Zgjidhjen e problemeve në kombinatorikën numerike.
  • Gjetjen e shumave të serive të pafundme numerike etj.

ReferimetRedakto

  • Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 1 Fundamental Algorithms (Third Edition) Addison-Wesley. ISBN 0-201-89683-4. Section 1.2.9: Generating Functions, pp.87–96.

Lidhje të jashtmeRedakto