matematikë ose fizikë, fusha skalare është një funksion skalar vlera e së cilit i korrespondon një pike në hapësirë.