Gërmime dhe studime arkeologjike në Kosovë : 2000-2012

Gërmime dhe studime arkeologjike në Kosovë : 2000-2012 libër nga Mark Krasniqi (red.). Botuar në Prishtinë nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në vitin 2014. Faqe 398.