Gazeta e Bashkisë Çorovodë

Gazeta e Bashkisë Çorovodë Nr.4, shkurt 2012.JPG

Gazeta e Bashkisë Çorovodë është organ i Bashkisë dhe del një herë në muaj.