Gishti është një gjymtyrë e trupit të njeriut.

Gishtat e një dore të majtë.