Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi : punime nga Sesioni Shkencor në Prishtinë, më 28-29 janar 1988

Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi : punime nga Sesioni Shkencor në Prishtinë, më 28-29 janar 1988 libër nga Idriz Ajeti (red.). Botuar në Prishtinë nga Instituti Albanologjik, në vitin 1988. Faqet e librit 272.