Gjeneral është rangu më i larte ushtarak i forcave tokësore të një armate.