Gjuha vietnameze është gjuha që flitet nga ... folës.

Gjuha vietnameze
Flitët në Azi
Filogjeneza