Gjuha aimare, apo aimaraishtja është gjuha që flitet nga populli aimara në malet e Andeve.

Gjuha aimare
Filogjeneza