Gjuha guarani është gjuha që flitet nga ... folës.

Gjuha guarani
Filogjeneza