Gjuha letoneze (letonishtja) është gjuha që flitet nga ... folës.

Gjuha letoneze
Flitët në Evropë
Filogjeneza