Gjuha moldave (moldavishtja) është gjuha që flitet nga ... folës. Është gjuha zyrtare ne Moldavi dhe dallon nga dialektet lindore te rumanishtes vetëm nga fjale te huazuara nga rusishtja dhe prej neologjizmave.

Gjuha moldave
Filogjeneza