Gjuha mongoleze (mongolishtja) është gjuha që flitet nga ... folës.

Gjuha mongoleze
Filogjeneza