Gjuha mongoleze (mongolishtja ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ) është gjuha që flitet nga ... folës.

Gjuha mongoleze
Filogjeneza