Gjuha nepaleze (nepalishtja) është gjuha që flitet nga ... folës.

Gjuha nepaleze
Filogjeneza