Gjuha Sotho është gjuha që flitet nga ... folës.

Gjuha sotho
Filogjeneza