Glosar : fjalorth i detarisë i të folmes së Ulqinit

Glosar : fjalorth i detarisë i të folmes së Ulqinit me autor Hajro Ulqinaku dhe Shefkije Islamaj (red. e rec.), Ragip Mulaku (rec.). Botuar në Prishtinë nga Instituti Albanologjik, në vitin 2003. Faqe 140. ISBN 9951-411-03-7