Gurorja ose gurthyesi është një vend ku nxirren gurë për ndërtime.

Gurore në Elba të Italisë