Guxim Mukli dhe futbolli beratas

Guxim Mukli dhe futbolli beratas : monografi me autor Spiro Xhavara. Botuar në Tiranë nga "EneaS", në vitin 2015. Faqet e librit 250.