Hafiz Ali Korça : jeta dhe vepra

Hafiz Ali Korça : jeta dhe vepra libër me autor Ismail Ahmedi. Botuar në Shkup nga " Logos-A", në vitin 1999. Faqet e librit 271.