Halimi roman me autor Petro Marko. Botuar në Tiranë nga "Naim Frashëri" në vitin 1959. Libri ka 206 faqe.

Botuar në Prishtinë nga "Rilindja" në vitin 1972. Libri ka 253 faqe.