Halit Shamata

politikan dhe shkrimtar shqiptar

Halit Shamata ishte Ministër i Brendshëm i Shqipërisë gjatë periudhës 1 korrik, 1996 - 1 mars, 1997.