Hapesira dhe koha interpretohen si nje lidhje universale, ku koha luan rolin e nje dimensioni te katert. Hapesira dhe koha absolute interferohen si Euklidiane ose si matematike e krijuar nga vete zoti. Hapesira absolute mund te perkulet kur shpejtesia e materies krahasohet me shpejtesine e drites.