Harta e Botës është një hartë në të cilën paraqiten në proporcione apo përmasa të paramenduara sipërfaqja tokësore e planetit të tokës. Publikimi i një harte të tillë, për herë të par ishte bërë më 575 p.e.sonë nga Anaksimandëri i Miletit (610-546 p.l.K). Një hartë e mëvonshme është punuar nga Aristogora i Miletit në hekur që u përdor në luftat e Spartës me Persianët. Dikarhu ( 326-296 p.l.K) për herë të parë ven në hartë diafragmën - rrjetën e paraleleve dhe meridianëve. Erastoteni (276-196 p.l.K) bën matjen e parë të dimensionit tokësor dhe përdor projeksionin cilindrik ku paralelet me meridiane prehen me kënd të drejtë.

Hartë Fizike e Botës (2004) me kufinj shtetërorë dhe kryeqytete