Hasan Prishtina 1873 - 1933 broshurë me autorë Sami Ferizi, Françesk Ziri dhe Petrit Bezhani (red.). Botuar në Kukës nga Pallati i Kulturës "Hasan Prishtina", në vitin 1988. Faqe 20.