Hasan Prishtina : përmbledhje dokumentash (1908 - 1934)

Hasan Prishtina : përmbledhje dokumentash (1908 - 1934) nga Kujtim Nuro, Nezir Bata dhe Fatmira Aliaj (red.). Botuar në Tiranë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në vitin 1982.