!!


Hekurudha Shkodër-Vorë ishte një nga hekurudhat që ndërtoi regjimi komunist në Shqipëri. Ajo përfundoi më vitin 1985. Ajo fillonte që nga stacioni hekurudhor në Vorë e përfundonte në atë të Shkodrës.