Rev Henry Gerhard Appenzeller (*6 shkurt 1858 - †11 qershor 1902) ishte një metodist misionar dhe një nga dy misionarë amerikanë (të tjera që Horace Newton Allen), i cili futi krishterimin protestant në Kore në vitin 1885.

Henry Appenzeller