Me këtë emër njihen:


Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Heroes.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.