Louis Hyacinthe Hecquard, sq. Hiasint Hekard, (1814-1866) ka qenë eksplorator dhe konsull francezShkodër gjatë viteve 1855.