Hidrocentrali i Komanit nisi të ndërtohej më 1979. Më 1985 u vunë në shfrytëzim dy turbinat e para dhe më 1986 dy të tjerat. Diga është me gurë dhe ekran prej betoni të armuar. Krijon një rezervuar, liqen artificial, me sipërfaqe rreth 12 km katror dhe vëllim rreth 450 milionë metër kub ujë. ky dirocentral eshte nje nder hidrocentralet me kryesore

Shiko edhe këtë Redakto

Shembull.ogg Redakto

Titulli i lidhjes>