Hieronymia (në tekste edhe Hieronymie nga greqishtja në kuptimi dhënie e shenjtë e emrit[1] - emërim i shenjtë) thirret ndërrimi i emrit të përveçëm me rastin e hyrjes në një bashkësi shoqërore të një kulti.

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ DER GROSSE BROCK HAUS, band 9, fq.346 (1983) ISBN 3-7653-0353-4