Historia e letërsisë merret me studimin e veprave letrare në rrjedhën e tyre historike. Këtu mund të dallojmë histori e letërsisë krahasuese si dhe histori e përgjithshme të letërsisë.

Historia e letërsisë krahasuese

Redakto

Historia e letërsisë krahasuese ose komparative merret me hulumtimin e raporteve në mes dy ose më shumë letërsi të ndryshme. Ajo është e orientuar ose drejt hulumtimeve në një letërsi kombëtare me atë evropiane ose ndaj letërsive të shteteve të tjera.