Historia e arkitekturës në Shqipëri : 1912-1944

Historia e arkitekturës në Shqipëri : 1912-1944 Dispensë me autorë Isuf Sukaj, Koço Miho, Pirro Thomo, Vera Bushati dhe Gjergj Saraçi (red.), Liri Karalliu (red.). Botuar në Tiranë nga SHBLU, në vitin 1988. Faqe 75.