Historia e arkivave në Shqipëri : 1912-1944

Historia e arkivave në Shqipëri : 1912-1944 libër me autor Ivan Loli dhe Marie Mato (red.). Botuar në Tiranë nga SHBLU, në vitin 1999. Faqe 175. ISBN 99927-0-036-X