Historiku i Bibliotekës Publike të Durrësit : 1945-2005

Historiku i Bibliotekës Publike të Durrësit : 1945-2005 libër nga Flora Dervishi (Gjondedaj) (përg.). Botuar në Durrës nga "Teuta Graf.", në vitin 2005. Faqe 112. ISBN 99943-759-1-1